מערכת השמעה לבחינה מוקלטת

מערכת השמעה לבחינה מוקלטת

לפניך הדגמה של מערכת השמעת בחינה המיועדת לנבחנים עיוורים או כבדי ראיה.
המערכת פותחה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
מטרת מערכת זו הינה לאפשר לנבחנים שאושר להם תנאי זה (השמעת הבחינה המוקלטת) להכיר את התהליך, וכך לתפקד באופן יעיל יותר בבחינה.
הפעלת המערכת נעשית באמצעות העכבר.
באפשרותך לבחור את קצב השמעת הטקסט, ולבחור את גודל האותיות על המסך על ידי לחיצה על אייקונים הנמצאים בחלקו העליון של המסך.
נבחנים עיוורים ייעזרו בעת הבחינה בבוחן שישמיע את הבחינה ויסמן את תשובותיהם לפי הוראותיהם.
נבחנים כבדי ראיה יוכלו להפעיל את המערכת באופן עצמאי או להיעזר בבוחן - לפי בחירתם.בחינה פסיכומטרית   אנגלית 2 פרקים   ידע עברית