השמעת ההוראות הכלליות

הוראות כלליות

לתחילת תרגול אנגלית 2 פרקים