השמעת ההוראות הכלליות

הוראות כלליות

לתחילת امتحان سيكومتريّ للتّمرّن
מבחן פסיכומטרי לתרגול