סיום התרגול ומעבר לבחינה

קצב הקראה

     

גודל התצוגה

     

בחינת ידע בעברית תרגול

פרק 1 פרק 2

פרק 1 (ידע בעברית 9999)

הוראות תחילת פרק

הוראות השלמת משפטים

שאלה מספר: 1

שאלה מספר: 2

שאלה מספר: 3

שאלה מספר: 4

הוראות הבנת קטע 1

הבנת קטע

שאלה מספר: 5

שאלה מספר: 6

שאלה מספר: 7

שאלה מספר: 8

הוראות ניסוח מחדש 1

שאלה מספר: 9

שאלה מספר: 10

שאלה מספר: 11

שאלה מספר: 12

שאלה מספר: 13

הוראות הבנת קטע 2

הבנת קטע

שאלה מספר: 14

שאלה מספר: 15

שאלה מספר: 16

שאלה מספר: 17

שאלה מספר: 18

הוראות ניסוח מחדש 2

שאלה מספר: 19

שאלה מספר: 20

שאלה מספר: 21

שאלה מספר: 22

הוראות סיום