סיום התרגול ומעבר לבחינה

קצב הקראה

     

גודל התצוגה

     


השמעת נוסחאות إشارات وقوانين

הגדרת 0 ו-1 تعريف الصّفر والواحد

אחוזים النّسبة المئويّة

חזקות القوى

כפל מקוצר قوانين الضّرب المختصر

בעיות דרך مسائل في المسافة

בעיות הספק مسائل في القدرة

משולש المثلّث

שטח מלבן مساحة مستطيل

שטח טרפז مساحة شبه منحرف

זוויות פנימיות במצולע مجموع الزوايا الداخليّة في مضلّع

עיגול, מעגל الدّائرة

תיבה, קובייה الصّندوق، المكعّب

גליל الأسطوانة

נפח חרוט حجم المخروط

פירמידה هرم

עצרת مضروب العدد

امتحان سيكومتريّ للتّمرّن
מבחן פסיכומטרי לתרגול

מטלת חיבור פרק 1 פרק 2 פרק 3

פרק 1 (تفكير كمّيّ - تمرّن 52222)

הוראות תחילת פרק

הוראות שאלות ובעיות

שאלה מספר: 1

שאלה מספר: 2

שאלה מספר: 3

שאלה מספר: 4

שאלה מספר: 5

שאלה מספר: 6

שאלה מספר: 7

שאלה מספר: 8

שאלה מספר: 9

שאלה מספר: 10

הוראות סיום