סיום התרגול ומעבר לבחינה

קצב הקראה

     

גודל התצוגה

     

امتحان سيكومتريّ للتّمرّن
מבחן פסיכומטרי לתרגול

מטלת חיבור פרק 1 פרק 2 פרק 3

מטלת חיבור (580899)

הוראות תחילת פרק

מטלת חיבור