סיום התרגול ומעבר לבחינה

קצב הקראה

     

גודל התצוגה

     

בחינה פסיכומטרית לתרגול

מטלת חיבור פרק 1 פרק 2 פרק 3

מטלת חיבור (80899)

הוראות תחילת פרק

מטלת חיבור