סיום התרגול ומעבר לבחינה

קצב הקראה

     

גודל התצוגה

     

امتحان سيكومتريّ للتّمرّن
מבחן פסיכומטרי לתרגול

מטלת חיבור פרק 1 פרק 2 פרק 3

פרק 3 (English 3333)

הוראות Klali Ar

הוראות השלמת משפטים

שאלה מספר: 1

שאלה מספר: 2

שאלה מספר: 3

שאלה מספר: 4

שאלה מספר: 5

שאלה מספר: 6

שאלה מספר: 7

שאלה מספר: 8

הוראות ניסוח מחדש

שאלה מספר: 9

שאלה מספר: 10

שאלה מספר: 11

שאלה מספר: 12

הוראות הבנת קטע 1

הבנת קטע

שאלה מספר: 13

שאלה מספר: 14

שאלה מספר: 15

שאלה מספר: 16

שאלה מספר: 17

הוראות הבנת קטע 2

הבנת קטע

שאלה מספר: 18

שאלה מספר: 19

שאלה מספר: 20

שאלה מספר: 21

שאלה מספר: 22

הוראות End Ar