סיום התרגול ומעבר לבחינה

קצב הקראה

     

גודל התצוגה

     


השמעת נוסחאות

הגדרת 0 ו-1

אחוזים

חזקות

כפל מקוצר

בעיות דרך

בעיות הספק

משולש

שטח מלבן

שטח טרפז

זוויות פנימיות במצולע

עיגול, מעגל

תיבה, קובייה

גליל

נפח חרוט

נפח פירמידה

עצרת

בחינה פסיכומטרית לתרגול

מטלת חיבור פרק 1 פרק 2 פרק 3

פרק 1 (חשיבה כמותית 2222)

הוראות תחילת פרק

הוראות שאלות ובעיות

שאלה מספר: 1

שאלה מספר: 2

שאלה מספר: 3

שאלה מספר: 4

שאלה מספר: 5

שאלה מספר: 6

שאלה מספר: 7

שאלה מספר: 8

שאלה מספר: 9

שאלה מספר: 10

הוראות סיום