סיום התרגול ומעבר לבחינה

קצב הקראה

     

גודל התצוגה

     

בחינה פסיכומטרית לתרגול

מטלת חיבור פרק 1 פרק 2 פרק 3

פרק 2 (חשיבה מילולית 1111)

הוראות תחילת פרק

הוראות אנלוגיות

שאלה מספר: 1

שאלה מספר: 2

שאלה מספר: 3

שאלה מספר: 4

שאלה מספר: 5

שאלה מספר: 6

הוראות הבנה והסקה

שאלה מספר: 7

שאלה מספר: 8

שאלה מספר: 9

שאלה מספר: 10

שאלה מספר: 11

שאלה מספר: 12

שאלה מספר: 13

הוראות השלמת משפטים

שאלה מספר: 14

שאלה מספר: 15

שאלה מספר: 16

שאלה מספר: 17

הוראות הבנת קטע

הבנת קטע

שאלה מספר: 18

שאלה מספר: 19

שאלה מספר: 20

שאלה מספר: 21

שאלה מספר: 22

שאלה מספר: 23

הוראות סיום