סיום התרגול ומעבר לבחינה

קצב הקראה

     

גודל התצוגה

     

בחינת ידע בעברית תרגול

פרק 1 פרק 2

מטלת חיבור (9998)

הוראות תחילת פרק

מטלת חיבור